Za{to je važan kvalitet komunikacije između stomatologa i tehničara?

Kvalitet komunikacije između laboratorijskog tehničara i stomatologa je od esencijalne važnosti za rad i nastanak dobrog proizvoda.

Posao laboratorijskog tehničara podrazumeva da on mora da sarađuje veoma blisko sa stomatologom, što uključuje saradnju na svim poljima kako bi se obezbedio kvalitetan i savršen rad, a naposletku i proizvod. Samo u tom slučaju posao može da se obavi bez problema, jer, podrazumeva se, on ne mora uvek teći glatko i bez prepreka.

Stomatolog i stomatološki tehničar moraju da sarađuju veoma blisko i intenzivno komuniciraju. Kada govorimo o restauraciji prednjih zuba, potrebno je da tehničar stekne utisak o tome kako izgledaju gornja i donja vilica pacijenta, da bi se napravila adekvatna krunica.

Pored toga, dobro je imati fotografiju specifičnog slučaja. To ne mora da bude fotografija napravljena profesionalnom kamerom, dovoljno je imati i onu izrađenu smartfonom. Pored nje je poželjan i uzorak boje zuba.

Kada su u pitanju radovi na prednjim zubima ili restauracije većeg dela ili cele vilice, neophodno je za tehničara obezbediti i više informacija o konkretnom slučaju. Tada on mora imati uvid u modele i otiske da bi mogao da se predvidi čitav proces rada. Takođe, neohodno je da mu je dostupna i fotodokumentacija, dijagnoza, kao i predviđanja stomatologa šta se očekuje od lečenja.

Stomatolog i tehničar treba da diskutuju o konkretnom slučaju i svakom detalju koji je vezan za njega.

Oni ne moraju obavezno da se lično sastaju, pogotovo u današnje vreme kada postoji nebrojeno načina za komunikaciju, razmenu i prenošenje informacija. Važno je samo deljenje svih suštinskih podataka i činjenica o konkretnom pacijentu, kao i vođenje računa o tome šta su njegove želje.

I najmanje sitnice u vezi sa nekim slučajem treba predstaviti na odgovarajući način i preneti ih kolegi stomatologu.

Na primer, nekada se može desiti da se pojave teškoće sa stizanjem mejla jer je on previše veliki za kapacitete mejl sandučeta. U tim slučajevima se može izgubiti mnogo vrednog vremena na telefonske pozive, koje može biti utrošeno za izradu rada. Kako bi se to izbeglo, potreban je međusobni dogovor.

Na taj način su obe strane sigurne da su informacije stigle na adresu na koju je trebalo.

Ovo je primer jedne zaista male prepreke, ali je dovoljno jasan da pokaže koliko je komunikacija na relaciji stomatolog-stomatološki tehničar važna.