Kako pronaći idealnog stomatologa i protetičara za izradu non-prep vinira

Izbor odgovarajućeg stomatologa težak je zadatak sa kojim se suočavaju gotovo svi ljudi, a to posebno dolazi do izražaja kada je u pitanju estetska stomatologija i sada sve popularnije postavljanje non-prep vinira za savršen, blistavi osmeh. Veoma je važno da te posebne navlake za zube, koje će vaše lice ulepšavati do kraja života, a istovremeno štititi oralno zdravlje, izrade visokostručni lekari i protetičari. Reč je o ljudima koji neguju individualan pristup i bave se konkretnim problemom svakog pacijenta, detaljni su i raspolažu najsavremenijom i najboljom opremom, a pored toga, znaju da pri izradi non-prep vinira zadovolje najtananije estetske zahteve i izađu u susret svakoj želji pacijenta.
Kristalno je jasno da kada se pred vama pojavi nasmejana i otvorena osoba, spremna da sasluša svaki problem i uzme u obzir sve sugestije i indvividualne potrebe, lako je odlučiti se da baš njoj ukažete poverenje kada je u pitanju estetska stomatologija.
Ukoliko se odlučite da odete na prve konsultacije kod određenog stomatologa, morate biti slobodni da mu ukažete na sve ono čime u dosadašnjim tretmanima kod drugih lekara niste bili zadovoljni, kao i šta biste tačno želeli da postignete procedurama kod njega. Kada su u pitanju non-prep viniri, raspitajte se kakve sve opcije za njihovu izradu postoje i kako želite da vaši zubi izgledaju u budućnosti. Ukoliko na sva pitanja dobijate zadovoljavajuće i pune odgovore, a uz to imate i uvid u dotadašnje estetske radove stomatologa i protetičara dotične ordinacije, to možete shvatiti kao dodatni plus za njih.
Važno je osetiti da možete da verujete svom lekaru, jer je izrada non-prep vinira veoma delikatan proces i trebalo bi da se u ambijetu u kojima ćete ih raditi osećate potpuno opušteno i lagodno. Prema iskustvima brojnih pacijenata, pokazalo se da je mnogima od njih značilo kada ih je stomatolog pitao čime nisu bili zadovoljni u dotadašnjim stomatološkim tretmanima, kao i šta je ono što su oni želeli da postignu. Svi su se složili u oceni da ukoliko lekar pokaže posebno interesovanje za konkretan slučaj, postavlja pitanja i trudi se da pronađe najbolje rešenje, lako je izgraditi poverenje prema nju. S druge strane, iskustva pacijenata su pokazala i da stomatolozi koji nameću svoje ideje i mišljenja po svaku cenu i pacijenta nagovaraju na određene tretmane o kojima on uopšte nije ni razmišljao, može da izazove odbojnost i stvori razne neprijatnosti.

Najvažniji kriterijumi za izbor

- Pogledajte prethodne dizajne non-prep vinira novoizabranih stomatologa i protetičara i raspitajte se šta je to što oni nude, a što ih razlikuje od ostalih
- Pitajte stručnjake o eventualnim skrivenim troškovima izrade non-prep vinira kako biste imali tačan uvid u to koliko treba da platite za vaš novi osmeh
- Važno je da znate da li ćete dobiti garanciju za izradu non-prep vinira (a uvek birajte one ordinacije koje daju garancije)
- Upozorite lekara na sve prethodne i trenutne stomatoške probleme i vidite na koji se način on ophodi prema tome (pre postavljanja non-prep vinira neophodno je uklanjanje svih oralnih problema kako bi se imali savršeno zdravi zubi i desni)
- Ukoliko imate strah od igle raspitajte se da li postoji mogućnost upotrebe anestezije u spreju (ukoliko je ona uopšte i potrebna za postavljanje non-prep vinira u vašem slučaju)
- Upoznajte se sa materijalima i načinima izrade non-prep vinira i po čemu se oni razlikuju od onih u ostalim ordinacijama